Login  

云龙资源

/音乐/

File     EditTime Size
00.(抖音无损版48首)德国调音师重金修改效果.rar 2020-02-14 13:56:39 4.45 GB
000所有目录歌曲名(可先下载本视频看一下目录在决定你想下载的音乐).wmv 2020-02-14 11:35:14 73.57 MB
01.(抖音67首)最近更新歌曲.rar 2020-02-14 15:43:06 452.31 MB
02.(抖音239首)提升清脆悦耳感.rar 2020-02-14 17:57:01 1.87 GB
03.(抖音107首)5到8月最火.rar 2020-02-14 18:27:23 809.38 MB
04.(抖音788首)热门精选歌曲.rar 2020-02-14 20:29:43 3.3 GB
05.(经典老歌)精选1688首(上).rar 2020-02-18 11:48:07 9.2 GB
05.(经典老歌)精选1688首(下).rar 2020-02-18 11:29:11 6.26 GB
06.(无损音频)5.1环绕音效.rar 2020-02-15 19:17:47 14.53 GB
07.(重金属)修改音质.rar 2020-02-18 10:54:18 13.87 GB
08.(视频)抖音最火歌曲MV.rar 2020-02-14 21:42:10 1.74 GB
09.(视频)精选流行歌曲MV.rar 2020-02-14 21:54:11 2.99 GB
10.(视频)抖音热门歌曲MV.rar 2020-02-15 14:59:50 8.4 GB
11.(视频)老歌320首MV.rar 2020-02-18 18:28:21 12.21 GB
123木头人 _华语群星.mp3 2018-04-10 20:10:46 5.36 MB
2 Soon.mp3 2018-04-10 20:15:34 7.59 MB
2011年经典给力语言.mp3 2011-04-21 19:37:20 7.98 MB
221小伙伴 - 遥远的你.flac 2019-01-15 10:09:50 41.02 MB
7upRMX - 火锅底料.flac 2018-12-22 10:49:54 30.96 MB
Aki阿杰、银临 - 牵丝戏.mp3 2018-04-10 20:16:10 9.12 MB
A-Lin - 拿走了什么.flac 2018-12-22 11:07:28 28.06 MB
BEYOND - 光辉岁月 (Live) .mp3 2018-01-27 13:25:38 10.91 MB
BEYOND - 冷雨夜.mp3 2017-11-20 18:12:36 4.01 MB
BEYOND - 喜欢你 (《澳门风云3》电影插曲).mp3 2017-11-20 18:12:36 4.25 MB
BEYOND - 真的爱你.mp3 2017-11-20 18:08:44 4.25 MB
BEYOND-冷雨夜.mp3 2018-03-07 20:13:32 3.96 MB
Blues - 晓梦迷蝶.mp3 2018-04-10 20:12:06 8.99 MB
CG - 文爱.flac 2018-12-22 10:44:06 22.23 MB
China-X_徐梦圆.mp3 2018-04-10 20:10:42 8.62 MB
ci哩ci哩.mp3 2018-04-10 20:15:58 7.66 MB
corazon de melao - 张学友.mp3 2010-10-23 22:48:40 6.87 MB
Corki - 下坠Falling.flac 2019-05-18 08:40:26 19.92 MB
Cubi - BINGBIAN病变.flac 2018-12-22 10:38:12 24.54 MB
DJ - 求求你给点力.mp3 2016-04-04 08:21:30 5.54 MB
DJ小可-阿里阿里.mp3 2018-03-07 20:13:32 8.6 MB
DJ-朋友的酒 (DJ 版).mp3 2019-10-17 20:00:29 5.36 MB
DJ-求求你给点力.mp3 2018-03-07 20:13:32 5.53 MB
DJ祥哥 - 抖音最火 (Remix) [mqms2].mp3 2019-07-01 06:10:36 7.66 MB
DJ舞曲 - 我是一颗小小的石头 (DJ版) .mp3 2017-11-21 09:33:42 5.55 MB
Double C-2.14.mp3 2018-04-10 19:16:02 6.12 MB
G.E.M. 邓紫棋 - 倒数.flac 2018-12-22 11:06:30 25.96 MB
G.E.M. 邓紫棋 - 光年之外.flac 2018-12-22 11:43:12 24.65 MB
G.E.M. 邓紫棋 - 我的秘密.flac 2019-01-15 10:25:38 28.91 MB
GAI - 火锅底料.flac 2018-12-22 10:49:54 30.96 MB
HAS - Gucci&乌鲁木齐.flac 2018-12-22 10:51:22 47.79 MB
Heart(2) - 底线.mp3 2018-04-10 19:23:00 8.86 MB
Hello Girls你好少女 - 好喜欢你.flac 2018-12-22 11:09:10 30.59 MB
Hello.mp3 2018-04-10 20:15:40 8.3 MB
I Don't Wanna Say Goodbye - 刘德华.mp3 2010-10-23 22:48:22 3.87 MB
jon young - 2 Soon.mp3 2020-02-19 19:24:49 7.59 MB
KT杨君涛 - 7538.flac 2018-12-22 10:50:52 23.22 MB
Love Me (千面女孩) - 李贞贤.mp3 2010-10-23 22:48:22 6.32 MB
MC左弋辰 - 可能我撞了南墙才会回头.mp3 2018-12-22 11:38:40 7.06 MB
MC张凯 - 樱花树下的约定.flac 2018-12-22 10:45:18 14.28 MB
MC顾词-我还是爱你.mp3 2018-04-10 19:16:02 5.7 MB
Milky - 可不可以给我你的微信.flac 2018-12-22 10:57:04 20.21 MB
Nobody - Wonder Girls.mp3 2010-10-23 22:48:12 3.23 MB
Olly Murs - That Girl.flac 2019-04-13 19:08:00 20.87 MB
SING女团 - 不羡.flac 2019-01-15 10:17:02 27.9 MB
SING女团 - 寄明月.flac 2018-12-22 10:48:44 29.33 MB
W.K. - 同学会.mp3 2018-04-10 20:13:22 7.8 MB
W.K. - 弱水三千.mp3 2018-04-10 20:10:58 9.83 MB
Wonder Girls (원더걸스) - Nobody (Kroean Ver.) .mp3 2017-11-21 09:24:52 8.18 MB
Wonder Girls-Nobody(中文版).mp3 2010-12-12 01:10:20 4.9 MB
Бамбинтон - Зая.flac 2019-01-15 10:22:26 26.22 MB
이정현 (李贞贤) - Love Me [mqms2].mp3 2018-02-22 21:41:48 8.88 MB
一个人喝醉 - 齐萧.mp3 2012-04-18 13:40:50 10.2 MB
一个人的寂寞两个人的错 - 贺一航.mp3 2010-10-23 22:48:18 4.87 MB
一起走过的日子 - 刘德华.mp3 2010-10-23 22:48:22 3.61 MB
一路上有你 - 张学友.mp3 2010-10-23 23:08:20 4.39 MB
丁咚 - 爱你爱的好疲惫 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:11:38 12.25 MB
三万英尺 - 迪克牛仔.mp3 2010-10-23 22:48:14 7.58 MB
三年三天 - 安与骑兵.mp3 2017-11-20 18:11:22 2.87 MB
上官红燕 - 剩女时代.mp3 2018-01-27 13:28:02 8.06 MB
不要在我寂寞的时候说爱我 - 郑源.mp3 2010-10-23 22:48:44 6.57 MB
不要连分手都骗我 - 杜奕衡.mp3 2010-10-23 22:48:16 4.46 MB
世界上最幸福的人 - 吴婷.mp3 2010-10-23 22:48:30 3.76 MB
世界上的另一个我(Cover 阿肆&郭采洁)_巫婆琳.mp3 2018-04-10 20:09:48 4.04 MB
丛铭君 - 听说.flac 2018-12-22 11:13:12 26.04 MB
东方晴儿 - 再见吧我最爱的你.flac 2019-01-15 10:16:34 27.63 MB
丢了幸福的猪 - 姜玉阳.mp3 2010-10-23 22:48:20 7.2 MB
中国娃娃 - 赌臭我的爱(单眼皮女生台语版)(Remix).mp3 2018-04-10 20:10:48 3.21 MB
中国美 - 玖月奇迹.mp3 2012-02-08 14:42:32 3.76 MB
为什么你要伤害一个爱你的人 - 欢子.mp3 2010-10-23 22:48:20 6.91 MB
乌兰托娅-我要去西藏.mp3 2011-03-17 19:58:20 7.39 MB
乌兰托娅-我要飞.mp3 2011-09-17 13:32:30 3.36 MB
书没读好_Ty..mp3 2018-04-10 20:09:52 7.44 MB
二珂 - 三角题.flac 2018-12-22 10:48:50 29.02 MB
二逗 - 疏远.mp3 2018-04-10 20:14:22 7.93 MB
于文文 - 体面.flac 2018-12-22 10:47:42 25.97 MB
于果 - 侧脸.flac 2019-01-15 10:15:16 22.07 MB
于玄子 - 求求你给点力 (DJ版) [mqms2].mp3 2018-02-22 21:35:10 13.82 MB
云飞儿 - 爱要逃 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:35:48 9.84 MB
云飞儿 - 爱要逃.mp3 2016-09-25 21:07:00 3.98 MB
亮声open - 笑看风云 [mqms].mp3 2019-07-01 06:10:33 2.05 MB
任嘉伦 - 琵琶行.flac 2019-04-13 15:21:34 36.86 MB
任然、小来哥 - 雀跃.mp3 2018-04-10 20:12:50 8.99 MB
任然、李泽垚 - 餐后甜点.mp3 2018-04-10 19:22:14 7.1 MB
任贤齐 - 伤心太平洋 (Live).mp3 2016-04-04 08:21:32 4.16 MB
任贤齐 - 兄弟 (Live).mp3 2016-04-04 08:21:50 4.09 MB
伤不起_王麟.mp3 2012-04-14 22:13:08 3.52 MB
伤心的时候可以听情歌 - 欢子.mp3 2010-10-23 22:48:20 5.87 MB
何曼婷 - 我要吃肉肉.mp3 2018-04-10 19:22:38 7.77 MB
何洁 - 小永远.mp3 2018-04-10 20:13:24 9.05 MB
何流 - 春花香 [mqms2].mp3 2019-07-01 06:07:09 12.45 MB
何野 - 天亮以前说再见.flac 2018-12-22 10:37:46 26.74 MB
何龙雨-都是酒精惹的祸.mp3 2011-06-03 11:18:08 4.2 MB
你寂寞才找我 - 陈娟儿.mp3 2012-04-05 19:16:38 3.71 MB
你把爱情给了谁 - 王强&龙梅.mp3 2010-12-12 01:11:44 3.61 MB
你的叽叽 - 寂寞烟火.flac 2018-12-22 10:56:48 21.83 MB
你说别再笑了(喊麦)_王子浩.mp3 2018-04-10 20:12:32 4.62 MB
你说过不会离开我 - 尚芸菲.mp3 2012-04-18 13:37:18 8.98 MB
佳利 - 2799.mp3 2018-04-10 20:13:00 8.29 MB
侯湘婷 - 暧昧.mp3 2018-04-10 20:13:42 10.81 MB
假装 - 刘德华.mp3 2010-10-23 22:48:24 4.65 MB
兄弟干杯 - 庞龙.mp3 2017-11-20 18:11:52 3.76 MB
光辉岁月 - beyond.mp3 2012-07-03 18:27:46 4.36 MB
兔子牙 - 小白兔遇上卡布奇诺.flac 2019-01-15 10:09:24 18.69 MB
入戏太深_郭力凡.mp3 2018-04-10 20:11:24 8.59 MB
六哲-如果没有他你还爱我吗.mp3 2011-05-29 18:14:40 5.84 MB
六哲-被伤过的心还可以爱谁.mp3 2011-03-20 00:11:02 8.11 MB
关喆 - 无畏.mp3 2018-04-10 19:22:40 10.43 MB
关喆 - 沐夏之恋.mp3 2018-04-10 19:22:38 9.51 MB
关喆 - 石板街.mp3 2018-04-10 19:22:40 10.53 MB
关喆 - 老腊肉.mp3 2018-04-10 19:22:40 8.55 MB
关喆 - 黑白.mp3 2018-04-10 19:22:42 9.81 MB
其实很寂寞 - 欢子.mp3 2017-11-20 18:11:18 9.59 MB
冯提莫 - 不仅仅是喜欢 [mqms].mp3 2019-07-01 06:10:13 3.3 MB
冯提莫 - 佛系少女.flac 2018-12-22 10:42:32 40.14 MB
冯提莫 - 空心.flac 2018-12-22 11:10:30 51.81 MB
冷漠 - 旧情人旧情歌 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:20:08 7.73 MB
冷漠 - 爱情专属权 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:19:58 8.65 MB
冷漠 - 爱情专属权.mp3 2017-11-21 10:17:40 8.65 MB
冷漠 - 缘来是你 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:20:18 9.49 MB
冷漠&李策-旧情人旧情歌.mp3 2012-04-18 13:39:16 7.73 MB
冷漠-你若无情休怪我无义.mp3 2011-05-19 18:33:02 3.79 MB
冷漠-我爱你胜过你爱我.mp3 2011-05-19 18:53:46 4.33 MB
冷漠-我知道你还在想着她.mp3 2011-05-19 18:06:00 4.13 MB
冷漠-看透爱情看透你.mp3 2011-05-29 17:56:50 4.33 MB
冷漠-造物弄人.mp3 2011-05-25 19:39:10 6.63 MB
凤凰传奇 - 御龙归字谣 .mp3 2017-11-21 09:27:26 9.35 MB
凤凰传奇-全是爱.mp3 2017-11-20 18:10:26 3.88 MB
凤凰传奇-天籁传奇.mp3 2011-04-10 17:05:04 6.3 MB
凤凰传奇-天蓝蓝.mp3 2011-04-10 17:05:44 6.42 MB
凤凰传奇-奢香夫人.mp3 2011-04-10 11:28:14 6.94 MB
凤凰传奇-我从草原来.mp3 2011-03-18 19:43:24 5.88 MB
凤凰传奇-荷塘月色.mp3 2011-03-14 18:44:44 6.67 MB
分手了还是朋友 - 程响.mp3 2010-10-23 22:48:14 3.52 MB
分爱 - 易欣.mp3 2010-10-23 22:48:36 3.82 MB
刘佳 - 一个人走.flac 2018-12-22 11:02:50 29.44 MB
刘佳 - 爱的就是你.flac 2018-12-22 10:50:32 31.01 MB
刘俊宇 - 只记得她.mp3 2018-04-10 20:11:58 9.16 MB
刘初寻二逗&白色 - 我只喜欢你 [mqms2].mp3 2019-07-01 06:07:04 6.04 MB
刘大美人-你是我爱的人.mp3 2018-04-10 19:15:26 9.23 MB
刘宏宇 - 青丝念.mp3 2018-04-10 20:12:00 3.85 MB
刘崇健 - 习惯一个人.mp3 2018-04-10 20:12:58 10.44 MB
刘德华 - 123木头人 [mqms].mp3 2019-07-01 07:13:34 4.1 MB
刘德华 - Broadway Opening (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:19:18 3.67 MB
刘德华 - Duet Dance (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:20:00 1.54 MB
刘德华 - I Don't Wanna Say Goodbye (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:15:46 5.36 MB
刘德华 - Laura (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:19:48 10 MB
刘德华 - Natural [mqms2].mp3 2019-07-01 07:20:10 8.9 MB
刘德华 - Opening (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:15:38 2.02 MB
刘德华 - Opening Medley:天天想你 + 大眼睛 + 你是我的梦 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:16:45 8.13 MB
刘德华 - Overture (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 06:11:11 4.53 MB
刘德华 - Prelude to 爱你一万年 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:16:50 1.08 MB
刘德华 - Prelude to 魔鬼在恋爱 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:17:17 3.14 MB
刘德华 - Rock Medley:但愿未流泪 + 钻石眼泪 + 末世天使 + 我恨我痴心 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:13:21 8.51 MB
刘德华 - Stand up (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:14:46 9.63 MB
刘德华 - 一 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:14:17 3.02 MB
刘德华 - 一个人睡 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:18:32 14.17 MB
刘德华 - 一块钱 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:18:49 8.1 MB
刘德华 - 一生痴恋 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:16:03 11.68 MB
刘德华 - 一知半解 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:20:06 8.89 MB
刘德华 - 一起嗌 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:15:23 4.19 MB
刘德华 - 一起走过的日子 [mqms2].mp3 2018-02-22 21:24:26 9.06 MB
刘德华 - 一起走过的日子.mp3 2017-11-21 09:31:22 9.06 MB
刘德华 - 上海1945 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:16:08 3.58 MB
刘德华 - 下班以后 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:20:22 8.57 MB
刘德华 - 不在意 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:20:50 11.22 MB
刘德华 - 不是我的我不要 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:15:19 4.03 MB
刘德华 - 不需要爱情 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:13:40 4.58 MB
刘德华 - 世界第一等.flac 2018-12-22 11:01:36 26.82 MB
刘德华 - 仍唱我的歌 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 06:11:04 2.75 MB
刘德华 - 从前我所紧抱的 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:15:02 11.56 MB
刘德华 - 你是我的梦 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:13:33 8.72 MB
刘德华 - 你说他是你想嫁的人 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:15:27 10.01 MB
刘德华 - 信自己 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 06:11:16 10.64 MB
刘德华 - 倒转地球 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 06:11:03 4.5 MB
刘德华 - 倒转地球 (Live).mp3 2017-11-21 09:31:54 4.54 MB
刘德华 - 其实我早猜透你的心 [mqms].mp3 2019-07-01 07:16:49 4.56 MB
刘德华 - 再会了 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:15:39 3.15 MB
刘德华 - 再吻我吧 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:12:52 7.65 MB
刘德华 - 冬季不下雪 [mqms2].mp3 2019-07-01 07:19:51 9.13 MB
刘德华 - 冰雨 (Live) [mqms].mp3 2018-02-22 21:23:04 4.76 MB
刘德华 - 冰雨 (Live).mp3 2017-11-21 09:36:22 4.76 MB
刘德华 - 凭什么 (Live) [mqms2].mp3 2019-07-01 07:13:51 9.26 MB
刘德华 - 十二个为什么 [mqms].mp3 2019-07-01 07:17:25 2.61 MB
刘德华 - 千言万语 (Live) [mqms].mp3 2019-07-01 07:17:33 3.69 MB
PrePage 1 2 3 4 5 NextPage
2020-08-07 00:29:08 Friday 3.80.160.29